Masteri Centre Point

Masteri Centre Point

writer and infographic designer.

Dự án căn hộ Masteri Centre Point là nằm trong phân khu thứ 3 Vinhomes Grand Park, nằm ngay nút giao giao giữa 2 tuyến đường Nguyễn Xiển và Phước Thiện thuộc Phường Long Thạnh Mỹ, Phường Long Bình quận 9. Website: https://masteri-centrepoint.net/ Địa chỉ: RRRQ+8W Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hotline: 0937839448 Email: mastericentrepointq9.net@gmail.com #Masteri_Centre_Point #canhomastericentrepoint #duanmastericentrepoint #mastericentrepoint

Filter by

PROJECTS

0 projects for 0 clients